ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣΜετρήσεις

 

Παρουσιάζονται οι τελευταίες μετρήσεις από τους σταθμούς του Δήμου Θέρμης ως :
Συγκεντρώσεις των μικρών αιωρούμενων σωματιδίων (δίνονται με την ονομασία PM2.5) που είναι τα πιο επικίνδυνα.
Χρωματικοί δείκτες της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σχεδιασμένοι  για το κοινό, με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, όπως φαίνονται στον επόμενο πίνακα.

Στην συνέχεια μπορείτε να δείτε:

Τον χάρτη του Δήμου Θέρμης με τις πιο πρόσφατες τιμές του δείκτη και την κατάσταση ποιότητας αέρα.

Τη διακύμανση του δείκτη και της κατάστασης ποιότητας αέρα κατά τις προηγούμενες 24 ώρες και 7 ημέρες.

Χάρτης
Θέρμη - Δημαρχείο
Νέα Ραιδεστός
Βασιλικά - Δημαρχείο
Τρίλοφος - ΚΑΠΗ
Καρδία